apren
 
 REEDUCACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES

Sessions individuals on es treballen processos bàsics per l‘aprentatge com la lectoescriptura, la comprensió lectora, el raonament lògic i matemàtic, la atenció i concentració que permetran augmentar el rendiment escolar del nen/a. També es treballen altres habilitats com les estratègies d‘estudi, l´organització del treball i del material escolar.

Les reeducacions van especificament dirigides a:

 ESTUDI ASSISTIT

Clases de reforç per nois i noies de la ESO on es treballa la planificació i organització de les tasques escolars i preparació d´exàmens.

També s´ensenyen tècniques d´estudi.

Durant el mes de juliol, també oferim aquest servei per la preparació dels exàmens de recuperació de setembre.

 

Telf. 659 578 850 - www.apren.net - info@apren.net